Harta bibliotecilor

marți, 6 noiembrie 2012

Litera”Turul Europei             Proiectul Școlar Multilateral COMENIUS Litera”Turul Europei în 80 de săptămâni, 7 voci pe capitol .
          Școli partenere:
 

           Literatura pentru copii a cunoscut un avânt considerabil  începând cu anii 1980. Copiii noştri citesc astăzi opere de autori clasici sau contemporani. Programele şcolare integrează cunoaşterea literaturii ca şi disciplină de sine stătătoare. Acestea consideră că literatura transmite cunoştinţe variate legate de cultură.
            Având ca temă principală literatura, şcolile partenere doresc să facă cunoscute punctele comune, dar şi particularităţile fiecărei ţări.
            Elevi din diferite ţări vor putea descoperi propria bogăţie într-o confruntare pozitivă cu aceea a altor ţări. Un program precis va permite abordarea acestei bogăţii spirituale din diferite abordări.
            În primul an, partenerii îşi vor împărtăşi bogăţia poveştilor, a basmelor, a legendelor şi a marilor mituri cu ajutorul diferitelor suporturi. Apoi se va lucra pe o selecţie de scriitori celebri, eroi sau cărţi favorite. În a doua parte a proiectului, partenerii vor elabora reţele de cărţi tematice, pe nivel, din diferitele ţări şi accesibile în limbile acestora. Înfrăţirea claselor va permite confruntarea lecturilor, pe suport electronic sau pe hârtie - expoziţii, magazine literare on-line), dar şi acordarea de premii. Obiectivul final este conştientizarea de către elevii noştri a faptului că aceştia aparţin unei comunităţi culturale care se înrădăcinează în valorile comune duse de o literatură bogată în asemănări, dar şi în particularităţi.
          

          Obiectivele urmărite sunt variate şi interdisciplinare. Prin crearea diferitelor suporturi (expoziţii, magazine literare on-line sau tipărite, emisiuni radio), toate dedicate lucrărilor despre literatură, se doreşte încurajarea elevilor spre exprimarea scrisă sau orală în situaţii de comunicare reale. Realizarea acestor suporturi se va face prin folosirea noilor tehnologii.
q  Dezvoltarea competenţelor de lectură, propunându-se opere diverse (romane, albume, benzi desenate), şi implicit suscitarea plăcerii de a citi;
q  Dezvoltarea discursului argumentativ atât la oral, cât şi la scris;
q  Descoperirea bogăţiei literaturii pentru copii în diferitele ţări;
q  Propunerea de situaţii de exprimare în scris, motivante pentru că sunt reale;
q  Crearea în cadrul claselor şi între clase a spaţiilor de schimb şi de cooperare;
q  Oferirea elevilor a ocaziei de a fi actori fără a şti acest lucru;
q  Crearea în cadrul şcolii a unei dinamici care implică în acelaşi proiect atât elevi, profesori şi părinţi, cât şi toţi partenerii educativi implicaţi (animatori, personal tehnic);
q  Diseminarea rezultatelor proiectului în afara şcolii şi în special în locuri de lectură (bibliotecă, expoziţii în vitrinele librăriilor) sau în cadrul evenimentelor culturale.

TEME
  • Moștenirea culturală
  • Educația interculturală
  • Noile Tehnologii, TIC
                                            Domenii pedagogice
  • Alte programe de bază
  • Limba maternă
  • Noile tehnologii
Competențe cheie
  • Sensibilitate și expresie
  • Comunicare în limba maternă
  • Competențe digitale
                                            

                                                                                        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu