Harta bibliotecilor

miercuri, 27 iulie 2011

O istorie a culturii...

”Iașul e o mare istorie a poporului român. Acolo aproape orice loc este un loc istoric...”( Lucian Blaga)Personalități născute în comunele județului Iași ( anii:1400-2000)

1670 S-a născut, la Scânteia, județul Iași, Axinte URICARIUL (m.c.1733), copist de urice. p.40 1672 S-a născut la Prigoreni – Tg. Frumos, jud. Iași, Ion NECULCE (m.27 febr.17456, Prigoreni-Tg.Frumos), cronicar moldovean din sec.XVII-XVIII.
1808 S-a născut la Hermeziu- Trifești, județul Iași, Costache NEGRUZZI (m.24 aug.1868), scriitor.
1812 S-a născut, la Cogeasca Veche- Lețcani, județul Iași, Isaia TEODORESCU (m.25 dec.1877), teolog și profesor p.82
1812 21 mai. S-a născut, la Bivolari, județul Iași, Alecu M. STURDZA (m. 15 iulie 1874, Paris-Franța, scriitor francez de origine română. p.85
1814 25 nov. S-a născut, la Stolniceni- Prăjescu, județul Iași, Matei MILLO (m. 9 sept.1896, București), actor și autor dramatic p.88
1838 5 aug. S-a născut, la Erbiceni, județul Iași, istoricul Constantin ERBICEANU (m. 7 mart. 1913, București) p.121
1841 4 ian. S-a născut, la Secărești – Cucuteni, județul Iași, Petru PONI ( m. 2 apr.1925, Iași), chimist și mineralog. p. 128
1842 31 dec. S-a născut, la Hermeziu –Trifești, județul Iași, Iacob NEGRUZZI (m. 6 ian. 1932, București), scriitor p. 131
1859 S-a născut, la Belcești, județul Iași, Constantin Ionescu ( m. apr. 1913, Iași), actor și profesor p. 163
1859 9 apr. S-a născut, la Bădărăi, județul Iași, Alexandru A. BĂDĂRĂU ( m. 27 mart. 1927, Iași), om politic, jurist și publicist. p. 165
1859 20 sept. S-a născut, la Tg.Frumos, județul Iași, Dumitru Th. NECULUȚĂ ( m. 7 oct. 1904, București), poet, militant socialist p. 167
1866 30 oct. S-a născut, la Țigănași, județul Iași, Alexandru POPOVICI ( m. 17 iul. 1941, Iași), botanist p. 191
1867 S-a născut, la Hârlău, județul Iași, Mihail CANIANU ( m. 28 sept. 1933, București), folclorist și publicist. p.191
1868 1 sept. S-a născut, la Bădeni- Scobinți, județul Iași, Ion I. ONU ( m. 13 febr. 1937, Bădeni-Scobinți, Jud. Iași), pedagog. p. 197
1869 20 iun. S-a născut, la Dobrovăț, județul Iași, Vasile CRISTESCU ( m. 10 mart. 1929, București), inginer și matematician. p. 199
1871 23 mai. S-a născut, la Tg. Frumos, județul Iași, Garabet IBRĂILEANU (m. 10 mart. 1936, București), critic și istoric literar, romancier. p. 205
1872 31 mart. S-a născut, la Roșcani, județul Iași, Maria BUȚUREANU (m. 4 dec. 1919, Iași), militantă pentru emanciparea femeii în România, institutoare.
p.208
1872 16 iul. S-a născut, la Cornești –Miroslava, județul Iași, Dimitrie ANGHEL (m. 13 nov. 1914, Iași), scriitor reprezentativ din prima jumătate a secolului trecut. p. 209
1872 8 oct. S-a născut, la Tomești, județul Iași, scriitorul Dimitrie D. PĂTRĂȘCANU ( m. 4 nov. 1937, București) p. 210
1873 3 febr. S-a născut, la Cozmești – Miroslovești, județul Iași, Petru BOGDAN (m. 28 mart. 1944, Mediaș, județul Sibiu), chimist. p. 212
1873 23 oct. S-a născut, la Tg. Frumos, județul Iași, Grigore TRANCU-IAȘI ( m. 7 ian. 1940,București), economist și om politic. p. 215
1875 25 sept. S-a născut, la Tg. Frumos, județul Iași, Marta TRANCU – RAINER (m. 9 ian 1950,București), chirurg p.221
1876 15 ian. S-a născut, la Tătăruși, județul Iași, Alexandru VASILIU –TĂTĂRUȘI ( m. 25 mart. 1945, Drăghici, județul Argeș), folclorist.
1876 11 sept. S-a născut, la Hermeziu –Trifești, județul Iași, fiica scriitorului Leon Negruzzi( 1840-1890), Ella NEGRUZZI ( m. 19 dec. 1948, București).Este considerată prima femeie-avocat din România. p.224
1877 3 mart. S-a născut, la Bădeni-Scobinți, județul Iași, unul din cei mai străluciți profesori pe care i-a avut Universitatea din Iași, Constantin FEDELEȘ (m. 1 iun. 1958, București) p.226

1879 27 febr. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, mitropolitul Visarion PUIU ( m. 10aug. 1964, Viels-Maison, Franța), mare cărturar, ctitor de biserici, mănăstiri, școli bisericești. p. 231
1880 15 ian. S-a născut, la Hoisești – Dumești, județul Iași, Haralambie VASILIU ( m. 3 nov. 1953, Iași), agrochimist p.234
1880 25 sept. S-a născut, la Tansa, județul Iași, Gheorghe MACOVEI (m. 31 mai 1969, București), geolog p. 236
1880 5 nov. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Mihail SADOVEANU ( m. 19 oct. 1961, București), scriitor. p. 236
1881 14 mart. S-a născut, la Popești, județul Iași, Emanoil SOCOR (m. 20 oct. 1951, București), ziarist. p. 238
1882 22 ian. S-a născut, la Lițca – Miclăușeni, județul Iași, Cicerone IORDĂCHESCU (m. 29 iun 1966, Iași), teolog și profesor. p.241
1882 8 mai. S-a născut, la Vlădiceni – Tomești, județul Iași, Constantin BOBULESCU ( m. 1 dec. 1958, București), istoric și publicist. p.242
1884 23 sept. S-a născut, la Goești – Lungani, județul Iași, Mihai COSTĂCHESCU (m. 18 ian. 1953, Iași), istoric și folclorist. p.252
1884 27 sept. S-a născut, la Popești, județul Iași, Olga M. STURDZA (m. 1971, Paris – Franța), principesă, artist plastic. p.253
1884 9 nov. S-a născut, la Lunca Cetățuii, Ciurea, județul Iași, Ștefan POPESCU ( m. 7 iul. 1956, București), compozitor. p. 253
1885 2 febr. S-a născut, la Sodomeni – Pașcani, județul Iași, Valeriu IORDĂCHESCU (m. 11 mart. 1975, București), teolog și profesor. p. 253
1885 2 febr. S-a născut, la Lespezi, județul Iași, Neculai POPOVICI – LESPEZI ( m. 11 dec. 1965, Iași), pictor. p.254
1886 5 febr. S-a născut, la Gogeasca Veche – Lețcani, județul Iași, Ioan NEGOIȚĂ ( m. 29 ian. 1941, Iași), teolog și profesor. p.256
1886 18 nov. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, medicul Ioan Gr. NUBERT (m. 28 mai 1975, Timișoara). p. 260
1890 20 iun. S-a născut, la Cogeasca – Lețcani, județul Iași, Alexandru P. ARBORE (m. 26 nov. 1953, București), istoric și profesor. p.274
1890 14 oct. S-a născut, la Covasna – Costuleni, județul Iași, prozatorul Titus HOTNOG ( m. 7 iun. 1957, Iași) p. 275
1891 15 febr. S-a născut, la Hodora – Cotnari, județul Iași, Victor Iamandi (m. 26 nov. 1940, Jilava – București), om politic. p.276
1892 18 febr. S-a născut, la Țibănești, județul Iași, Leon BALIFF ( m. 18 mai 1967, Iași), profesor la Clinica Psihiatrică a Facultății de Medicină Iași. p. 279
1892 5 mart. S-a născut, la Chișcăreni - Șipote, județul Iași, Ioan (Ionică) Gheorghe BOTEZ (m. 1953, Iași), morfolog. p. 280
1892 19 apr. S-a născut, la Ceplenița, județul Iași, Gheorghe COMICESCU ( m. 13 dec. 1971, București), psiholog și pedagog. p. 280
1892 1 dec. S-a născut, la Hodora – Cotnari, județul Iași, Cezar PETRESCU (m. 9 mart. 1961, București), prozator. p. 283
1894 25 oct. S-a născut, la Dolhești, județul Iași, Constantin Vasile GHEORGHIU ( m. 16 febr. 1956, Iași), chimist. p. 290
1896 6 iul. S-a născut, la Hălăucești, județul Iași, Jean MIHAIL (m. 12 mart. 1963, București), regizor de film. p. 300
1897 15 oct. S-a născut, la Scânteia, județul Iași, Ioan N. DIMITRIU ( m. 25 oct. 1975, București), inginer mecanic, inventator. p.307
1898 21 ian. S-a născut, la Ruginoasa, județul Iași, Gheorghe I. BRĂTIANU ( m. 24 apr. 1953, Sighetul Marmației, județul Maramureș), istoric și om politic. p. 309
1898 16 sept. S-a născut, la Cristești – Holboca, județul Iași, Vsevlad CARMAZINU – CACOVSCHI ( m. 30 iun 1988, Iași), arhitect. p. 312
1919 19 apr. S-a născut, la Țigănași, județul Iași, Dan HULUBEI ( m. 1 mart. 1964, Galați), matematician. p. 315
1899 29 aug. S-a născut, la Viena – Austria, Leon (Bob) M. NEGRUZZI (m. 10 aug. 1987, Paris, Franța), scriitor. p. 319
1900 26 febr. S-a născut, la Țigănași, județul Iași, Costache ANTONIU ( m. 15 iun. 1979, București), actor. p. 323
1900 11 mai. S-a născut, la Bosia, județul Iași, Costache SAVA ( m. 27 mai 1983, Iași), actor. p. 326
1901 19 mai. S-a născut, la Ipatele, județul Iași, pictorul Nicolae POPA (m. 25 oct. 1962, Iași). p. 331
1902 1 mart. S-a născut, la Șcheia, județul Iași, Constantin NONEA ( m. 19 iun. 1981,Iași), teolog și prozator. p. 333
1902 3 sept. S-a născut, la Cucuteni – Lețcani, județul Iași, Constantin A. STOIDE ( m. 8 nov. 1987, Iași), istoric. p. 335
1902 30 dec. S-a născut, la Șipote, județul Iași, Vasile MÂRZA ( m. 10 nov. 1995, Iași), histolog și biolog. p. 338
1903 16 febr. S-a născut, la Lespezi, județul Iași, Ioan ȘIADBEI ( m. 4 mart. 1977, București), lingvist și publicist. p. 339
1903 8 iul. S-a născut, la Tăutești, județul Iași, scriitorul Petre STATI ( m. 29 nov. 1978, Iași). p. 341
1904 25 ian. S-a născut, la Lespezi, județul Iași, Grigore POPOVICI ( m. 7 apr. 1988, Iași), pictor. p. 343
1906 15 iul. S-a născut, la Popești, județul Iași, Ioan BĂLĂU (m. 3 mai 2001, Iași), pictor. p. 355
1906 13 oct. S-a născut, la Podu Iloaiei, județul Iași, Ițic KARA (ȘVARȚ) ( m. 27 mai 2001, Iași), memorialist și istoric literar. p. 356
1907 25 nov. S-a născut, la Sirețel, județul Iași, Isac DAVIDSOHN ( m. 24 iul. 1984, Iași), profesor. p. 363
1908 1 ian. S-a născut, la Belcești, județul Iași, pictorul Victor MIHĂILESCU – CRAIU ( m. 23 dec. 1981, Iași). p. 365
1909 13 sept. S-a născut, la Schitu – Duca, județul Iași, medicul Rubin BĂRBUȚĂ ( m. 31 iul. 1987, Iași). p. 372
1910 11 nov. S-a născut, la Hârlău, județul Iași, Mihail DAVIDOGLU ( m. 17 aug. 1987, București), dramaturg. p. 380
1911 2 ian. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Vasile IONESCU – PAȘCANI ( m. 12 oct. 1983, Iași), compozitor și dirijor. p. 381
1911 13 sept. S-a născut, la Cogeasca Veche – Lețcani, județul Iași, Aurel LEON 9 m. 3 oct 1996, Iași), scriitor și ziarist. p. 384
1912 3 ian. S-a născut, la Scânteia, județul Iași, Emil CONDURACHI (m. 16 aug. 1987, București), istoric și arheolog. p. 387
1912 27 mart. S-a născut, la Tăutești – Rediu, județul Iași, Gheorghe CIOBANU ( m. 5 nov. 1997, Iași), inginer mecanic. p. 389
1912 18 iun. S-a născut, la Costuleni, județul Iași, Nicolae IOAN ( m. 17 iun. 1982, Iași), profesor, cercetător. p. 391
1912 17 nov. S-a născut, la Răducăneni, județul Iași, Alexandru I. CIUREA ( m. 16 nov. 1996, București), teolog și profesor. p. 394
1914 2 febr. S-a născut, la Hârlău, județul Iași, Nicolae ȚAȚOMIR ( m. 26 ian. 1996, Iași), poet, prozator, eseist și publicist. p. 400
1914 10 nov. S-a născut, la Bivolari, județul Iași, Margareta FAIFER ( m. 27 mai 1999, Iași), medic endocrinolog, epigramist. p. 403
1915 20 mart. S-a născut, la Uricani, județul Iași, Constantin CIOBANU ( m. 1 iun. 1979, Iași), profesor, cercetător. p. 404
1916 4 febr. S-a născut, la Dagâța, județul Iași, Ioan SÂRCU ( m. 26 ian. 1987, Iași), profesor, geograf. p. 408
1916 19 iunie. S-a născut, la Ciurea, județul Iași, Alexandru NEGOIȚĂ (m. 7 mai 1998, Iași), inginer constructor. p. 411
1916 28 nov. S-a născut, la Țibănești, județul Iași, Petre P. BRÂNZEI ( m. 9 mart. 1985, Iași), psihiatru. p. 412
1919 28 mai. S-a născut, la Tg Frumos, județul Iași, Aurora BROȘTEANU ( m. 28 mai 2001, Iași), soprană de coloratură și profesoară de Canto. p. 418
1919 12 iun. S-a născut, la Andrieșeni, județul Iași, Valeria BOICULESI ( m. 6 dec. 1984, București), poetă. p. 418
1919 15 dec. S-a născut, la Plugari, județul Iași, Ioan CURIEVICI ( m. 11 sept. 1984, Constanța), inginer chimist. p. 420
1920 4 sept. S-a născut, la Șipote, județul Iași, Aurel RĂILEANU ( m. 26 sept. 1993, Iași), profesor. p. 423
1920 31 dec. S-a născut, la Iacobeni – Vlădeni, județul Iași, Victor POPOVICI ( m. 22 dec. 1975, Iași), artist liric. p. 424
1922 20 apr. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Gheorghe I. TELEMAN ( m. 19 dec. 1992, Iași), figură marcantă a școlii medicale ieșene în domeniul Obstetricii și Ginecologiei. p. 430
1923 27 ian. S-a născut, la Tomești, județul Iași, George MĂRGĂRIT ( m. 29 aug. 1961, Bârnova – Iași), poet. p. 435
1923 16 nov. S-a născut, la Deleni, județul Iași, Alexandru TĂNASE ( m. 27 mart. 1994, București), profesor filosofie. p. 439
1926 6 sept. S-a născut, la Bivolari, județul Iași, Constantin – Visarion MÂNDRU ( m. 14 oct. 1990, Iași), profesor de biologie. p. 447
1927 4 febr. S-a născut, la Fărcășeni – Strunga, județul Iași, Alexandru LAZĂR ( m. 28 mai 1990, Iași), inginer agronom. p. 450
1928 19 iun. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Corneliu ZOLYNEAC ( m. 16 oct. 1985, Iași), profesor, cercetător în domeniul Geneticii. p.457
1928 15 aug. S-a născut, la Glăvăneștii Vechi – Andrieșeni, județul Iași, arheologul Adrian FLORESCU ( m. 11 sept. 1986, Iași). p. 458
1929 9 mai. S-a născut, la Andrieșeni, județul Iași, Constantin IORDĂCHEANU ( m. 4 iun. 1999, Iași), medic. p. 464
1930 17 iun. S-a născut, la Crivești – Strunga, județul Iași, Eugenia NEAMȚU ( m. 13 oct. 1980, Iași), arheolog. p. 469
1930 6 aug. S-a născut, la Scobinți, județul Iași, inginerul agronom Lucian HATMANU ( m. 16 aug. 1981, Iași). p. 470
1931 2 ian. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Rudolf KALINKA ( m. 9 ian 1996, Iași), inginer, colecționar timbre CFR. p. 471
1933 12 mart. S-a născut, la Victoria, județul Iași, coregraful Dan BREZULEANU ( m. 22 ian. 1999, Iași) p. 477
1933 21 oct. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Aurel CIOPRAGA ( m. 21 apr. 2000, Iași), jurist. p. 478
1935 26 ian. S-a născut, la Pașcani, județul Iași, Corneliu STURZU ( m. 27 iun. 1992, Iași), poet și eseist. p. 482
1935 15 iun. S-a născut, la Șorogari – Aroneanu, județul Iași, sculptorul Ioan BUZDUGAN ( m. 23 mart. 2001, Iași). p. 483
1936 6 aug. S-a născut, la Hălăucești, județul Iași, dirijorul Anton BIȘOC ( m. 19 ian. 1998). p. 486
1937 4 oct. S-a născut, la Voinești, județul Iași, poetul Ioanid ROMANESCU ( m. 20 mart. 1996, Iași). p. 489
1937 25 nov. S-a născut, la Prigoreni – Tg. Frumos, județul Iași, biologul Iordachi TUDOSE (m. 15 mart. 1997, Iași). p. 490
1940 20 oct. S-a născut, la Dumbrava – Ciurea, județul Iași, Carolina HAGIU ( m. 3 nov. 1999, Iași), inginer chimist. p. 498
1941 17 febr. S-a născut, la Strunga, județul Iași, poetul Mihai URSACHI ( m. 10 mart. 2004, Iași) p. 499
1952 18 ian. S-a născut, la Prisăcani, județul Iași, Viorica FRUNZĂ ( m. 18 ian. 2001, Iași), inginer chimist. p. 515
1957 9 mart. S-a născut, la Butea, județul Iași, Dan MERIȘCA ( m. 21 nov. 1991, Iași), scriitor. p. 519

Date preluate din volumul:
Elena Leonte, Ionel Maftei : O istorie a culturii ieșene - în date ( 1400-2000), Iași: Princeps Edit,2007. ( pentru detalii am trecut și pagina)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu