Harta bibliotecilor

luni, 21 februarie 2011

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU AGRICULTORICondiţii obligatorii şi generale ce trebuiesc îndeplinite de persoanele care depun CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2011

Persoanele care utilizează o suprafată mai mică de 50 ha pe raza următoarelor comune: Andrieșeni, Bivolari, Gropnița, Plugari, Probota, Popricani, Șipote, Movileni, Trifești, Țigănași, Vlădeni pot depune cerere unică de plată pe suprafață pentru campania 2011 la Centrul Local Vlădeni ( sat Vlădeni, fostul sediu al Poliției locale) cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

- obligatoriu:
1. actul de identitate ( CI/BI) sau pașaport dacă sunteți cetățean străin;
2. adeverință de la banca la care aveți deschis cont bancar activ ( această adeverință se depune în cazul în care contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedentă, nu mai este activ sau sunteți un fermier nou);
- după caz:
x adeverința pentru suprafața utilizată de teren conform Registrului Agricol eliberată de primăria unde exploatați terenul sau contract de arendă, contract de vânzare cumpărare, titlul de proprietate pe numele solicitantului ( în caz contrar - titlul de moștenitor cu dezbatere de moștenire), contract de închiriere, contract de concesiune, contract de pășunat etc.;
x actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală și cele de numire/desemnare administrator, contractul de asociere al formei simple de asociere fără personalitate juridică:
x dacă sunteți reprezentați la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid ( procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice și delegația de împuternicire pentru persoanele juridice) și copia sa după CI/BI. De asemenea, se va atașa la dosarul cererii și copia CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuiește titularul doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea;
x dacă în 2011 utilizați suprafețe mai mari față de suprafața determinată în campania anterioară, veți prezenta documentele doveditoare ale dreptului de utilizare;
x dacă solicitați suprafețe de pășuni comunale, la depunerea cererii se prezintă contract de concesiune/închiriere/arendare, etc. care atestă dreptul de utilizare, încheiat cu Consiliul Local;
x pentru pășunile comunale utilizate de către asociații, fundații, obști, compesesorate, dacă sunteți administratorul desemnat al uneia dintre formele de organizare menționate, veți prezenta Declarația prin care membrii sunt de acord ca dvs. să depuneți cerere la A.P.I.A. în numele membrilor;
x documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii.

IMPORTANT!
Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, trebuie să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale.
Este necesar să vă prezentaţi la data la care sunteţi programat, deoarece termenul limită de depunere a cererii de plată este 16 mai 2011 inclusiv, fără penalităţi, respectiv 10 iunie 2011 inclusiv, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere.
Pentru a evita aglomeraţia, vă recomandăm să vă conformaţi acestei programări făcute.Vor avea prioritate cei programaţi, cei care nu respectă vor aştepta până la terminarea depunerii celor programaţi.

IMPORTANT!
Pentru a depune cererea corect, este foarte important să treceţi pe la Primăria localităţii-localităţilor unde utilizaţi teren agricol, pentru a primi informaţii suplimentare despre numărul şi poziţia în blocurile fizice în care apar parcelele dumneavoastră.Parcelele trebuie să se regăsească obligatoriu şi în Registrul agricol, de asemenea identificate în blocuri fizice. De la primărie solicitaţi eliberarea adeverinţei cu suprafaţa utilizată de dvs. şi înscrisă în Registrul Agricol, pentru anul în curs.IMPORTANT!
În campania 2011, completarea şi depunerea cererii se poate realiza electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.
Puteţi accesa această aplicaţie folosind contul dumneavoastră: pe care-l veţi primi trecut în invitaţie. Pentru noii solicitanţi aceste date le veţi primi la sediul Consiliului Local unde depuneţi cererea. Aceste date sunt confidenţiale şi de aceea vă rugăm să nu le înstrăinaţi.În situaţia în care întâmpinaţi probleme la accesare sau uitaţi parola, puteţi solicita la A.P.I.A. resetarea parolei.
Trebuie să daţi atenţie la mesajele de avertizare pe care le afişează programul IPA online, pentru a evita să primiţi solicitări de clarificare şi pentru a avea o cerere cât mai corectă şi completă. Dacă nu sunteţi foarte sigur că aţi completat corect cererea, nu realizaţi operaţia de "finalizare" şi generare hărţi, decât după ce aţi consultat specialiştii de la centrele A.P.I.A.

IMPORTANT!
Chiar dacă aţi completat cererea electronic, folosind IPA online, NU UITAŢI că trebuie să vă prezentaţi la A.P.I.A. pentru a vă semna declaraţia de suprafaţă, respectiv angajamentele, în format tipărit, care apoi se înregistrează în Registratura I.A.C.S.
Dacă nu aveţi un nr. de înregistrare de la A.P.I.A., înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de sprijin.

IMPORTANT!
Biblioteca "C.Negruzzi" Trifeşti - prin serviciul Biblionet vine în sprijinul dumneavoastră în completarea şi depunerea cererii electronic, folosind aplicaţia IPA-Online.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu