Harta bibliotecilor

joi, 28 februarie 2013

Deschide cartea, deschide mintea!

        ” Lecție cu lecție face omul învățat” ( proverb italian )
”O carte este o grădină, o livadă, o magazie, o reuniune, un însoțitor la drum, un sfătuitor, o multitudine de sfătuitori” (Henry Ward Beecher)

     În zilele de 26 și 28 februarie 2013, am continuat întâlnirile cu părinții, în cadrul proiectului educațional Deschide cartea, deschide mintea!
     Proiectul are ca scop principal implicarea familiei în procesul de instruire și educare a preșcolarilor și elevilor, stimularea interesului pentru lectură, a creativității și formarea unei atitudini de grijă și respect față de carte.
     Grup țintă: părinții preșcolarilor și elevilor din ciclul primar.
     Parteneri: Biblioteca ”C. Negruzzi” Trifești, Școala gimnazială ”I. Negruzzi” Trifești, Grădinița cu P. N. Trifești, Școala Gimnazială Hermeziu, Grădinița Hermeziu.
     La cele două întâlniri, au participat un număr de 50 de părinți. Au colaborat cadrele didactice: educ. Marinela Alexandrescu, înv. Lăcrămioara Lemne, înv. Cătălina Bujor, educ. Paraschiva Burlacu.
     Am pornit de la premisa că: familia este cea care oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară iar gustul lecturii la copii apare doar dacă vede unul dintre părinți citind.
      Citiți împreună cu copilul dumneavoastră!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu