Harta bibliotecilor

marți, 17 mai 2011

Jocurile didactice

”Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate în lumină, ieșind din întuneric nespus de nouă și proaspătă și uluitoare.” Eugen Ionescu

9 mai 2011 - a avut loc susținerea lucrării metodico - științifică pentru obținerea gradului didactic I în învățământ de către ed. Paraschiva Burlacu.
Tema: Contribuția jocurilor didactice și a diverselor tipuri de exerciții la dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară.
Comisia:
Președinte: prof. Turliuc Nicoleta - Universitatea ”A.I.Cuza” Iași
Coordonator lucrare: prof. Râpanu Maricela - Școala Normală ”V.Lupu” Iași
Metodist: ed. Diacon Doina - director Grădinița PP nr. 22 Iași.
Invitați: cadre didactice, bibliotecar, foști colegi.

Ce mi-a plăcut să rețin din această lucrare complexă din punct de vedere al unor segmente profesionale, că:
Pentru înțelegerea mesajului cognitiv, în activitățile din grădiniță, un sprijin important îl oferă imaginile de diferite tipuri, planșe, jetoane, tablouri, cărți, ilustrate, dicționarul și alfabetul în imagini, diapozitive, diafilme, casete, CD-uri, calculator, etc. Mijloacele de învățământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate organic în contextul activităților și li se imprimă o finalitate explicit pedagogică, fără suprasolicitări sau exagerări.
În activitatea preșcolară, jocurile didactice se clasifică în funcție de:
- conținut
- material didactic.
După criteriul conținutului, jocurile didactice pot fi grupate în patru categorii:
- jocuri didactice pentru cunoașterea mediului înconjurător, pentru dezvoltarea vorbirii și a comunicării;
- jocuri didactice pentru însușirea limbii materne;
- jocuri didactice pentru numărat și socotit;
- jocuri didactice muzicale.
Cunoașterea propriu-zisă, indifirent de domeniul avut în vedere, se realizează prin utilizarea unui limbaj adecvat, specializat, bine stăpânit, în care termenii specifici au calitatea conținutului semantic corespunzător informației pe care o persoană dorește să o transmită.
Dezvoltarea comunicării orale vizează, pe lângă cultivarea unor deprinderi de vorbire corectă, și însușirea unor reguli necesare comunicării în contextul social, în relații de cooperare, cultivându-se exprimarea corectă.... Inocența care însoțește această vârstă surprinde mereu prin surâs și candoare. În sufletul unui copil e atât de multă speranță și dragoste încât rănindu-l i-ai putea omorî surâsul...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu