Harta bibliotecilor

luni, 31 mai 2010

”ACASĂ LA FAMILIA NEGRUZZI”


” Într-o epocă de mari revărsări afective, Negruzzi a știut să se entuziasmeze și a înțeles că, mai presus de jocul personal al preferințelor, stau privirea și înțelegerea realității. Intuise că istoria are un curs al ei pe care sentimentele noastre nu-l pot schimba. Din acest echilibru și această intuiție a ieșit Alexandru Lăpușneanul și e destul!” Liviu Leonte
Evenimentul cultural a fost dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor
După prezentarea tuturor invitaților, programul a fost deschis cu lansarea volumului C.Negruzzi ” Opere”, colecția ” Opere fundamentale”, Academia Română,- Fundația Națională pentru Știință și Artă, ediție critică, note și variante de Liviu Leonte, studiu introductiv de Eugen Simion, București, 2009.
Domnului Liviu Leonte i s-au înmânat:
-Premiul TOROUȚIU acordat de Muzeul Literaturii Române Iași pentru contribuția la editarea Operei fundamentale a lui C. Negruzzi și pentru sprijunul acordat activității Muzeului C. Negruzzi-Hermeziu.
-Premiul de excelență din partea filialei Iași a Uniunii Scriitorilor pentru întreaga activitate.
Au urmat alocuțiunile și felicitările din partea celor prezenți.
Activitatea a continuat cu lansarea revistei ”Dacia literară” nr.90(3/2010), după care Dionisie Vitcu și Constantin Avădănei ne-au încântat, ca de obicei cu harul actoricesc.
Programul artistic ” E satul meu” a fost pregătit de elevii Școlii ” I. Negruzzi” Trifești.Elevii clasei a IV-a: Solomei Andrei, Budeanu Georgiana, Albu Mădălina, Pogor Mădălina au interpretat din C. Negruzzi- Scrisoarea XII (Păcală și Tândală) iar descrierea frumuseții acestor locuri au fost expuse prin muzică și versuri de Cenaclul de creație și interpretare ”C. Negruzzi” Trifești (elevi: Baraboi Iuliana, Drăgan Alina, Ciornei Dragoș, Huțu Radu).
Muzeul Literaturi Române a acordat diplome de participare cadrelor didactice: prof. Alexandru Sava, înv. Liliana Lazăr, ed. Paraschiva Burlacu pentru contribuția la pregătirea și desfășurarea programului cultural-artistic ”E satul meu”.
Deasemeni diplomă și mulțumiri a primit și bibliotecara.
Programul s-a încheiat cu o vizită la S.C ASTRA S.R.L. Trifești, invitați fiind de domnul ing. Vasile Lungu.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu