Harta bibliotecilor

marți, 26 martie 2013

Cercul consilierilor educativi

     Sâmbătă, 23 martie 2013, a avut loc Cercul Consilierilor Educativi, gazdă fiind Şcoala Gimnazială "I. Negruzzi" Trifeşti.
     Ca temă de dezbatere: Repere metotologice în organizarea activităţilor cu părinţii.Modalităţi de implicare a părinţilor în viaţa şcolii.
     Obiective specifice:
- identificarea cauzelor pentru care nu vin părinţii la şcoală;
- depistarea miturilor sau credinţelor false despre implicarea părinţilor;
- modalităţi de atragere a părinţilor în viaţa şcolii;
- dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă.
     În cadrul activităţii sau creat grupele: cea a părinţilor, cea a elevilor şi ale cadrelor didactice.
     Desfăşurarea atelierului de lucru
1. Joc de încălzire "Calea mea spre celălalt".
2. Brainstorming - în care participanţii au motivat de ce nu se implică părinţii în viaţa şcolii.
3. Identificarea unor credinţe false despre implicarea părinţilor.
4. Participanţii au urmărit o scenetă referitoare la neimplicarea părinţilor în viaţa şcolară, subliniidu-se insuficienta cunoaştere a părţilor, neîncrederea, relaţiile rigide, atitudine neadecvată, lipsă de experienţă etc.
5. Realizarea de postere cu recomandări: în relaţia cu părinţii, cu profesorul, cu elevii , dar şi recomandări atât pentru părinţi cât şi pentru cadrele didactice.
6.  S-a făcut evaluarea posterelor şi a tuturor activităţilor, s-au tras concluziile de rigoare şi toţi participanţii au primit diplome de participare.
     O activitate educativă benefică deopotrivă: elevi, părinţi, cadre didactice, invitaţi.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu