Harta bibliotecilor

luni, 17 ianuarie 2011

Gând pentru Eminescu !


”Îl iubesc pe Eminescu. Ziua de 15 ianuarie e pentru mine o zi sfîntă; nu uit, cînd sînt în Bucureşti, să depun şi eu o floare la statuia din faţa Ateneului, a sculptorului Anghel.
Cu ce drept îl iubesc pe Eminescu? Fără nici un drept. Prin declaraţie unilaterală de voinţă, pentru că oricine are dreptul să iubească, oricît de nevolnic şi de neîndreptăţit este. Pentru că, după cum spun englezii, o pisică poate privi un rege. Tot astfel, fără nici o justificare, iubesc în mod arbitrar şi total poporul român şi “fenomenul românesc”.
Şi-apoi Eminescu, prin fermitatea şi curăţia caracterului, îmi este sprijin de nădejde în credinţa că poporului român îi este menit a se împărtăşi în cultură şi în viaţa spirituală de o soartă cu mult deasupra mediocrităţii – acea binecuvîntată soartă în care au crezut Hasdeu, Pârvan, Blaga, Mircea Eliade şi Constantin Noica.
Cît de fericit sînt că mi-aţi dat prilejul să-mi mărturisesc dragostea pentru Eminescu şi fenomenul românesc!”
( Despre Eminescu -Părintele Nicolae Steinhardt,1989)

Lirica eminesciană este o bogăţie estetică a culturii noastre. „Din această lirică – notează criticul literar Edgar Papu – se înalţă cele mai nebănuite sunete: ecouri depărtate, chemări care se sting, murmure de ape, cântări furate de vânt sau absorbite de lăcomia depărtărilor, voci şoptite, foşniri de frunze, fâşâit de ierburi, şoapte de izvoare, ropot de cascade, glasuri înăbuşite parcă din adâncul pământului sau funduri de abisuri, dar în acelaşi timp şi tunete, şi furtuni nimicitoare, şi muget de valuri. În poezia sa, doarme fluierul, plânge clarinetul, geme violoncelul, izbucneşte orga, tună surlele apocaliptice. Se modulează infinit, cu sunetele, toate stările, toate senzaţiile, toate simţirile, toate nuanţele lăuntrice, a dorului, a urâtului, a aleanului, a pustiului, toate la cel mai înalt grad de perfecţiune.”

”Eminescu ne-a învățat să îmbinăm armonios cuvintele”
( Mihail Sadoveanu )


La acest popas, de aniversare, recitim poeziile și proza eminesciană, simțind cântecul poeziilor sale ce ne emoționează și ne încântă - așa de mult!

Biblioteca ” C. Negruzzi” Trifești în parteneriat cu școlile din comună a organizat activitatea GÂND PENTRU EMINESCU!
În cadrul activității a avut loc concursul de cultură generală cu tema: M.Eminescu - viața și opera. La competiție au participat elevii claselor V-VIII de la Școala ”I. Negruzzi” Trifești, coordonați fiind de prof. Denisa Dulman. Un membru din fiecare echipă având de realizat artistic și un desen cu inspirație eminesciană.
Dar cel mai îmbucurător a fost faptul că din juriu au făcut parte și doi liceeni: Dana Zvorișteanu ( cl.a X-a) și Dragoș Lungu ( cl. a IX-a).
Locul I : echipa formată din elevii: Diana Rotariu, Dumitru Cazmet, Olivia Signea, Iulian Stan, Constantin Zaharia, Daniela Anton.

Programul a continuat cu un colaj de cântece și poezii interpretate de elevii claselor a III-a și a IV-a de la Școala Zaboloteni și Școala ”I. Negruzzi” Trifești, coordonați fiind de înv. Neculai Melinte, instit. Mihai Teodor.
Evenimentul încheindu-se cu montajul ” Cu Mihai Eminescu prin Iași”, prezentat cu videoproiectorul din dotare.

Iulia-Diana Sîncu, elevă clasa a IV-a, Școala Zaboloteni - a recitat ”Luceafărul” - cu cele 98 de strofehttp://www.youtube.com/watch?v=MNRcrth4yTshttp://www.youtube.com/watch?v=479QVfd9jaQ
Interpretănd ”Scrisoarea III” : Adelina Frecățel, Marcel Pintilie, Eduard Flutur, Ștefan Baciu, elevi în clasa a III-a.

http://www.youtube.com/watch?v=2kl36jTIAMg


Ștefana Rață, elevă clasa a III-a - recită ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie ”

http://www.youtube.com/watch?v=8MXdKTtRr68

înv. Neculai Melinte - recită ” Doina”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu